ติดต่อเพิ่มเติม

 

 

สอบถามเพิ่มเติม เรื่องทัวร์ส่วนตัวยุโรป

เนตรนภา แก้วแสงธรรม (หริ่น)
+420 728 999 999 และ 083 035 9755

http://line.me/ti/p/~004207289999999
netnapa.seeyouagain@gmail.com

 

 

รับขอวีซ่าเชงเก้น/ รับขอวีซ่าอังกฤษ

อำภา แก้วแสงธรรม (วา)
http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand
063-915-5199รับทำประกันการเดินทาง ขอวีซ่าเชงเก้น

ลูกทัวร์ SEE YOU AGAIN จะได้รับความคุ้มครองประกันการเดินทางรายปีแบบกลุ่ม กับกรุงไทย แอคซ่า ประกันภัย (AXA Insurance Thailand) ตามกฏหมายระบุ วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (ไม่คุ้มครองเด็กต่ำกว่า 1 ขวบ และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี หากอายุมากกว่านี้ ท่านต้องทำประกันของไทยวิวัฒน์เอง)

แต่เนื่องจากการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปกลุ่มประเทศเชงเก้น สถานทูตต้องการความคุ้มครองมากกว่าที่กฏหมายไทยระบุ คือ ค่ารักษา 2,000,000 บาท

ดังนั้น หากท่านต้องการทำประกันภัยเพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นเอง และสนใจประกันภัยการเดินทางจาก “กรุงไทย แอคซ่า ประกันภัย (AXA Insurance Thailand)” แผนความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง  สำหรับรายเดี่ยว (Smart Traveller Plus)

สามารถติดต่อได้ที่ คุณปุ้กกี้ / AXA Insurance Thailand Direct & Alternativ 081 926 4010 rattaporn.ch@axa.co.th


วิธีการ

  • ส่งหน้า passport ของท่านมายัง rattaporn.ch@axa.co.th
  • ระบุวันเดินทางไปกลับ
  • ระบุประเทศที่ท่านเดินทางทั้งหมด ตามจริง
  • ข้อมูลอื่นๆ
  • เพื่อความสะดวก ที่อยู่ของท่าน เราจะใส่ที่อยู่บริษัท ซียูอะเกน จำกัด ซึ่งต้องเป็นผู้ดำเนินการเคลมประกันให้อยู่แล้ว 
  • ชื่อผู้รับผลประโยชน์ไม่ต้องใส่ เพราะผลประโยชน์จะจ่ายให้กับทายาทตามกฏหมายอยู่แล้ว
  • เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เราจะจัดส่งประกันให้ท่าน ภายใน 2 วันทำการค่ะ
  • ท่านโอนเงินค่าประกัน ให้กรุงไทยแอคซ่าเองค่ะแผนกสำรองที่นั่ง / สายการบิน

แผนกเช่ารถตู้ พร้อมคนขับ

แผนกจองตั่วท่องเที่ยวยุโรป ตั๋วรถไฟยุโรป ตั่วจุงเฟราว์

แผนกจองโรงแรมยุโรป/จองกรุ๊ป